Liste des universités de Finlande

Hanken Svenska handelshögskolan — Hanken School of Economics – Helinski

Helsingin kauppakorkeakoulu — Aalto University – Helinski

Helsingin yliopisto — University of Helinski – Helinski

Itä-Suomen yliopisto — University of Eastern Finland – Joensuu, Kuopio, Savonlinna

Jyväskylän yliopisto — University of Jyväskylä – Jyväskylä

Kuvataideakatemia — Finnish Academy of Fine Arts – Helinski

Lapin yliopisto — University of Lapland – Rovaniemi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto — Lappeenranta University of Technology – Lappeenranta

Metropolia-ammattikorkeakoululsinki — Helinski Metropolia University of Applied Sciences – Helinski, Espoo, Vantaa

Oulun yliopisto — University of Oulu – Oulu

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu — Tampere University of Applied Sciences – Tampere

Poliisiammattikorkeakoulu – Polisyrkeshögskolan — Police College – Tampere

Savonia-ammattikorkeakoulu — Savonia Polytechnic – Kuopio

Sibelius-Akatemia — Sibelius Academy – Helinski

Taideteollinen korkeakoulu — Aalto University School of Art and Design – Helinski

Tampereen teknillinen yliopisto — Tampere University of Technology – Tampere

Tampereen yliopisto — University of Tampere – Tampere

Teatterikorkeakoulu — Theatre Academy – Helinski

Teknillinen korkeakoulu — Aalto University’s University of Technology – Espoo

Turun kauppakorkeakoulu — Turku School of Economics – Turku

Turun yliopisto — University of Turku – Turku

University of Helsinki — University of Helinski – Helinski

University of Jyväskylä — University of Jyväskylä – Jyväskylä

Vaasan yliopisto — University of Vaasa – Vaasa

Åbo Akademi — Abo Akademi University – Turku

Ecoles de formation supérieure et Ecoles polytechnique

Arcada — Arcada University of Applied Sciences – Helinski

Diakonia-ammattikorkeakoulu — Diaconia University of Applied Sciences – Helinski

Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu — Metropolitan – Espoo, Helsinki, Vantaa

Etelä-Karjalan väliaikainen ammattikorkeakoulu — Saimaa University of Applied Sciences – Lappeenranta

Haaga Instituutin amk — Haaga-Helia University of Applied Sciences – Helinski

Humanistinen ammattikorkeakoulu — HUMAK University of Applied Sciences – Helinski

Hämeen ammattikorkeakoulu — HAMK University of Applied Sciences – Hämeenlinna

Jyväskylän ammattikorkeakoulu — Jyväskylä Polytechnic – Jyväskylä

Kajaanin ammattikorkeakoulu — Kajaani University of Applied Sciences – Kajaani

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu — Kemi-Tornio University of Applied Sciences – Kemi

Keski-Pohjanmaan väliaikainen ammattikorkeakoulu — Central Ostrobothnia University of Applied Sciences – Kokkola

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu — University of Applied Sciences – Kotka

Laurea Polytechnic — Laurea University of Applied Sciences – Vantaa

Mikkelin ammattikorkeakoulu — Mikkeli University of Applied Sciences – Mikkeli

Oulun seudun amk — Oulu University of Applied Sciences – Oulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu — North Karelia University of Applied Sciences – Joensuu

Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu — Savonia University of Applied Sciences – Kuopio

Rovaniemen väliaikainen ammattikorkeakoulu — Rovaniemi University of Applied Sciences – Rovaniemi

Satakunnan ammattikorkeakoulu — Satakunta University Of Applied Scinces – Pori

Seinäjoen ammattikorkeakoulu — Seinäjoki University of Applied Sciences – Seinäjoki

Turun Ammattikorkeakoulu — Turku University of Applied Sciences – Turku

Turun yliopisto — Turku Centre for Computer Science – Turku

Vaasan väliaikainen ammattikorkeakoulu — VAMK University of Applied Sciences – Vaasa


Inscrivez-vous ici

Entrez votre email ici :